Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stratégia | Budapesti Metropolitan Egyetem

Stratégia

Az Egyetem célja, jövőképe, küldetése

Az Egyetem stratégiai célja, hogy a Kelet-Közép Európa régióban vezető, középméretű alkotóegyetemmé váljon, a for-profit egyetemek között létszámarányosan a legmagasabb nemzetközi fizetős hallgatói bázissal.  

 

Az Egyetem jövőképe 

A Budapesti Metropolitan Egyetem víziója egy világszínvonalú, regionális jelentőségű egyetemről szól, erőteljes külföldi hallgatói létszámnövekedéssel. 

 

Az Egyetem küldetése 

Az Egyetem küldetése, hogy munkájukban és életükben kiteljesedni képes alkotók közösségét építsük. Célunk, hogy az Egyetem inspiráló és nyitott közösségében mindenki megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Az alkotó kreatív gondolkodást fejlesztve készíti fel az Egyetem a hallgatókat a változó munkaerőpiaci igényekre. 

Az Egyetem küldetésével vállalja, hogy a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelő, magas szinten felkészült, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező üzleti és kommunikációs szakembereket, valamint művészeket – az élethosszig tartó tanulás elvét szem előtt tartva, az érettségit követően valamennyi korosztály számára nyújtott képzési programjaink keretében – képezze, akik az Egyetem képzéseinek elvégzését követően, illetve már a képzések időtartama alatt is a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac és a vállalkozói szféra aktív és hatékony szereplőivé váljanak.  

Az Egyetem értékrendje szerint oktatási, tudományos és művészeti tevékenységének fejlesztése során az élenjáró nemzetközi szakmai irányokat követi. Az Egyetem képzési programjait a hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően, a tudományos, akadémiai és művészeti tapasztalatok felhasználásával alakítja ki. 

Az Egyetem nyitott, sokszínű, a különbözőséget elfogadja. Innovatív-kreatív, versenyszellemű és piacorientált légkörben működik, amelyben érték a szakmai kiválóság, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség, az együttműködés és a megoldásorientált gondolkodás. 

Az Egyetem az esélyegyenlőség biztosítása érdekében mindenfajta diszkriminációt elutasít és különös gondot fordít a hátrányos helyzetűek segítésére, legyen annak oka akár szociális helyzet, akár fogyatékosság. 

Az Egyetem a K+F+I tevékenységet a felsőoktatási intézményi tevékenység minőségének növeléséhez hangsúlyosan hozzájáruló és hozzátartozó tevékenységnek tekinti. Az Egyetem filozófiája szerint a K+F+I tevékenység az üzleti és kreatív ipari szektorral való együttműködés egyik fontos terepe, mely hangsúlyosan hozzájárul a tudásháromszög erősítéséhez: az oktatás, kutatás és innováció kapcsolata és összekapcsolása kiemelt helyen jelenik meg a tudástársadalom fejlődésében, mely kapcsolat rendkívüli fontosságú a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés szempontjából. 

 

Az Egyetem Stratégiai Keretrendszere 

Az Egyetem célkitűzései, valamint a megvalósításhoz szükséges tényezők az alábbi ábrán látható Stratégiai Keretrendszerben foglalhatók össze: 
Az Egyetem fejlesztési céljai a 2023. évre 

  • Hallgatói eredményesség fokozása 
  • Nemzetköziesítés erősítése 
  • Tudományos, művészeti tevékenység és innovációs kapacitás kiépítése 
  • Know-how értékesítés 
  • Metropolitan márka megerősítése 
  • Nyitott működési modell 

 

A 2023. évre meghatározott minőségcélokat részletesen a Szervezeti és Működési Rend 7. melléklete, a Minőségirányítási Kézikönyvtartalmazza, amely a RÓLUNK menüpontban a  Minőségirányítás oldalon a Minőségirányítási Dokumentumok fül alatt található.