Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Budapesti Metropolitan Egyetem
Zsolt
Dr. habil. Baranyai Zsolt PhD

Oktató

Nyelvtudás:

angol – alapfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga német – középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga

Beosztás, cím:

Habilitált egyetemi docens, szakvezető - Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Pozíció:

oktató

Intézet:

Gazdaságtudományi és Pénzügyi Intézet

Tudományos minősítés

2010 - gazdálkodás- és szervezéstudományok – PhD

Felsőfokú tanulmányok és végzettség:
 • 2006-2010 – SZIE GSZDI – gazdálkodás- és szervezéstudomány – PhD
 • 2002-2006 – SZIE GTK – mérnöktanár – MSc
 • 2001-2006 – SZIE GTK – gazdasági agrármérnök – MSc
Publikációk:
 • https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10018522
Oktatott tárgyak:
 • Gazdasági elemzés (BA)
 • Pénzügytan (BA)
 • Mikro- és makroökonómia (BA)
 • Nemzetközi gazdaságtan (BA)
Kutatási területek:
 • Gazdálkodói együttműködések elmélete és gyakorlata;
 • mezőgazdasági géphasználat ökonómiai kérdései
 • mezőgazdasági vállalkozások hatékonysági és jövedelmezőségi problémái
 • termőföldek közgazdasági értékelése
 • vállalkozások hatékonysági és jövedelmezőségi problémáinak vizsgálata
 • pénzügyi kultúra
Egyéb oktatási, szakmai tevékenység:
 • 2013 – gazdasági tanácsadás és szakértés
 • 2019 - ügyvezető
Egyéb szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek, munkakörök:
 • 2010-2011 – SZIE GTK – tanársegéd
 • 2009-2010 – SZIE GTK – tanszéki mérnök
 • 2009-2013 – KJF – óraadó
 • 2006-2009 – SZIE GTK – PhD hallgató
 • 2006-2014 Szent István Egyetem / Oktató
 • 2009-2013 Kodolányi János Főiskola / Oktató
Szervezeti tagságok:
 • 2014 – MTA Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottsága – állandó meghívott
 • 2007 – IAAE (Nemzetközi Agrárközgazdászok Egyesülete) – tag
 • 2007 – EAAE (Európai Agrárközgazdászok Egyesülete) – tag
 • 2005 – SERiA (Lengyel Agrárközgazdászok Egyesülete) – tag
 • 2004 – Bolyai Műhely Alapítvány – tag
Díjak, elismerések:
 • 2014 – Gazdálkodás c. tud. folyóirat publikációs nívódíja (Budapest, 2014. április 10.)
 • 2006 – Tanulmányi nívódíj (Gödöllő, 2006.december 13.)
 • 2006 – Tanulmányi nívódíj (Gödöllő, 2006. január 15.)
 • 2005 – Köztársasági ösztöndíj (Gödöllő, 2005. szeptember 1.)
 • 2004 – Köztársasági ösztöndíj (Gödöllő, 2004. szeptember 1.)
 • 2004 – Tanulmányi nívódíj (Gödöllő, 2004. december 15.)
 • 2003 – Köztársasági ösztöndíj (Gödöllő, 2003. szeptember 1.)
 • 2003 – Tanulmányi nívódíj (Gödöllő, 2003. december 17.)
 • 2002 – Köztársasági ösztöndíj (Gödöllő, 2002. szeptember 1.)
 • 2002 – Tanulmányi nívódíj (Gödöllő, 2002. december 4.)
Leírás:

Oktatói pályafutását 2006-ban kezdte, 2014-től a METU Üzleti Tudományok Intézetének főállású oktatója. Az általa oktatott tantárgyak között szerepelnek – a teljesség igénye nélkül – a Mikro- és Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, továbbá Pénzügytan és Gazdasági elemzés c. tárgyak. Tudományos (PhD) fokozatot 2010-ben szerzett gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban. 2018 decemberében habilitált a Debreceni Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán. Kutatómunkája, illetve szakmai érdeklődése több területre is kiterjed: a gazdasági szereplők közötti kooperációs mechanizmusok természetének tanulmányozása; vállalkozások hatékonysági és jövedelmezőségi problémáinak vizsgálata; természeti erőforrások közgazdasági értékelése, stb. Az oktatási- és tudományos munkán túlmenően az üzleti élet aktív szereplője, ahol gazdasági tanácsadóként és egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként tevékenykedik.