Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Vállalkozásfejlesztés MSc | Budapesti Metropolitan Egyetem

Vállalkozásfejlesztés MSc Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha a gazdaság aktív, innovatív vezetője szeretnél lenni, ha gyorsan átlátod az összefüggéseket és kevés információ alapján is tudsz gyorsan megbízható döntést hozni.

A szakról röviden

A vállalkozások fejlesztése és változási folyamatai komplex képességeket igényelnek. A szak hallgatójaként nem csak az innováció elméleti és módszertani ismereteit sajátíthatod el, hanem üzleti ismereteidet is bővítheted projektvezetési, elemző és értékelő módszerekkel, valamint üzleti kommunikációs és tárgyalási technikákkal. Segítünk megérteni a vállalati gazdálkodás összefüggéseit és kölcsönhatásait, hogy a hazai vagy a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- vagy felsővezetői feladatokat láthass el.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

A Menedzsment Műhely keretében különböző országos kutatásokba kapcsolódhatsz be, illetve iparági megrendelések keretében vizsgálhatod, hogy: 

 • miként formálja a jövő technológiáit a nagyvállalatok és a tudomány műhelyeinek az együttműködése;
 • hogyan építhető be az innováció a vállalkozások mindennapi életébe; 
 • hogyan inspirálják a kutatási eredmények a technológiai fejlesztés stratégiai irányait. 

A képzés ideje alatt lehetőséged lesz a különböző üzleti lehetőségek kidolgozására és megvalósítására, valamint a saját vállalkozásod előkészítésére.

Mit tanulhatsz nálunk?

Egy vállalkozásnak sok összetevője van. A mesterképzésen felkészítjük a hallgatókat, hogy magas szintű vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek legyenek a vállalkozások tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. Esettanulmányokon és gyakorlati példákon keresztül segítünk abban, hogy megértsék és átlássák az összefüggéseket, valamint megtanuljanak komplex rendszerekben gondolkodni. 

A mesterképzés fókuszában a start-up vállalkozások létrehozása, a vállalkozások menedzselése, innovatív fejlesztése áll. A szakon a hallgatók elsajátítják azokat a módszereket, amelyekkel a kis- és középvállalkozások tevékenységének elemzésére és innovatív fejlesztésére adnak megoldási javaslatokat. A képzés végén választ kaphatunk arra, hogy mitől lesz jó egy start-up, mitől lesz „kreatív” egy vállalat. 


Tantervek:

 • közép- és felsővezetői munkakörök betöltése
 • vezetői, menedzseri beosztások multinacionális vállalatoknál
 • KKV (kis- és középvállalkozói) tanácsadó 
 • projektvezetői munkakör
 • üzletfejlesztési munkakör
 • önálló vállalkozások alapítása

Vezetői (üzleti) gazdaságtan; Startup vállalkozások és innováció menedzsment; Pénzügyi elemzés; Stratégiai menedzsment; Projektvezetés; Kreatív gazdaság és vállalkozás; Vezetői számvitel; Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek; Marketingtervezés és menedzsment; Controlling rendszerek


Vezetői (üzleti) gazdaságtan: a hallgatók elsajátítják a vállalatok gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges nélkülözhetetlen ismereteket. A tárgy elősegíti a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a felmerülő problémák felismeréséhez, az optimális megoldásához, valamint a vezetői döntés kialakításához szükséges készségek fejlesztését. 

Startup vállalkozások és innováció menedzsment: a kurzus résztvevői megértik az innováció technológiai jellegén túli jellemzőiket, a 21. századi gazdaság és vállalkozások hétköznapjaira gyakorolt hatásokat, és utóbbiak fejlődésében, életciklusaiban betöltött létfontosságú szerepüket. Tisztább képet kapnak a startupról, mint vállalkozásról és szemléletről, a startup és klasszikus vállalkozás közötti különbségekről, kitérve a social entrepreneurship, a spin-off és IDE vállalkozási kategóriákra is. 

Pénzügyi elemzés: a hallgatók a kurzus végére képesek lesznek pénzügyi kimutatások alapján egy tőzsdei vállalat tevékenységének elemzésére, megfelelő adatok alapján konzisztens mérleg, eredmény kimutatás és cash flow előrejelzések elkészítésére, a különféle pénzáramlás típusok elkülönítésére, és azok alapján – az értékteremtő tényezőkre és a maradványértékre külön figyelmet fordítva – egy cég értékének meghatározására. 

Stratégiai menedzsment: A hallgatók egyéni feladatként – amennyiben rendelkeznek már munkahellyel – a saját munkahelyük stratégiai jellemzőit gyűjtik és elemzik a megtanult módszertanok felhasználásával. 

Projektvezetés: A cél, hogy a hallgató a jövőben képes legyen egy projekt-csapatban csapatjátékosként, majd megfelelő gyakorlati tapasztalat birtokában projekt-vezetőként dolgozni. A projekt-menedzsment teljes témakörére építve a hallgatók az egyéni feladatok mellett projekt-csapatot alkotva közös projektek kidolgozásában és azok prezentálásában vesznek részt. 

Kreatív gazdaság és vállalkozás: Elsajátítják azokat a szemléletmódokat, hogy mitől lesz egy vállalkozás „kreatív”. 

Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek: A hallgatók a kurzus végére elsajátítják a döntéselmélet alapjait, mint például jól és rosszul strukturált döntési helyzetek, stratégiai döntéshozatal, kreatív döntéshozatal, a döntéshozatal pszichológiája, valamint szituációtól függően alkalmazzák a megfelelő döntéstámogató rendszereket és módszereket. 

Controlling rendszerek: a hallgatók megismerkednek a controlling olyan alapvető tényezőivel és azok jelentőségével, mint a lényegi minőséghordozók mérése, rendszeres elemzése, a megfelelő cselekvési alternatívák kidolgozásával, valamint a megfelelő végrehajtás módozataival, amelyek az adott üzleti folyamatokkal összhangban lévő integrációs fokozatok kiépítését szolgálják. Mindezeket szimulált vállalati esetpéldákon keresztül kontrolling szoftver alkalmazásával próbálhatják ki.

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok:

 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak
 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

b) Ha nem az 1. pontban felsorolt szakokon végeztél, a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak
 • gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak
 • közszolgálati alapképzési szak
 • kereskedelem és marketing alapképzési szak
 • emberi erőforrások alapképzési szak
 • pénzügy és számvitel alapképzési szak
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak
 • üzleti szakoktató alapképzési szak

c) Figyelembe vehetők továbbá:

Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A b., c. pontban felsorolt szakok esetében szükséges előtanulmányok:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányaid szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • módszertani alapozó ismeretek: (matematika, statisztika) 8 kredit;
 • elméleti-gazdaságtani alapozó ismeretek: (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan): 10 kredit;
 • egységes üzleti alapozó ismeretek: (marketing, gazdasági jog, vállalat gazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy) 12 kredit.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

„Higgyünk az elképzeléseinkben, legyünk a legjobbak! Ha hiszünk benne, hogy a saját utunkat kell járnunk, és ezt a lehető legnagyobb élvezettel kell tennünk, máris sínen vagyunk, és senkinek sincs igazán esélye, hogy letérítsen erről a pályáról.”
Richard Branson, a Virgin cégcsoport alapítója, az egyik leghíresebb vállalkozó


„Nem kérdezheted meg a vásárlókat, hogy mire vágynak, mert mire megpróbálod azt megadni nekik, már mást akarnak majd.”
Steve Jobs, az Apple egyik alapítója és legendás vezetője


„A legnagyobb kockázat, hogy nem vállalunk kockázatot. Egy olyan világban, ami ilyen gyorsan változik, az egyetlen olyan stratégia, ami garantáltan bukáshoz vezet az az, ha nem vállalunk kockázatokat.”
Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója és tulajdonosa

Ők is nálunk tanítanak