Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc | Budapesti Metropolitan Egyetem

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MSc Mesterképzéseink

Ez neked szól...

ha a nemzetközi gazdaság, pénzügyi világ iránt érdeklődsz, és mester szinten is többet akarsz tudni a világ egyre jobban összekapcsolódó elemeiről! Ha már van egy alapdiplomád és szeretnél tágabb gazdasági összefüggéseket és a szövevényes nemzetközi kapcsolatokat is megérteni! Ha szeretnéd a alapképzésen szerzett ismereteidet magabiztosabbá tenni, hogy a nemzetközi szintű munkavállalásod és karriered építését elősegítsd! Ha szeretnél nemzetközi környezetben használható tudást szerezni álmaid megvalósításához!

A szakról röviden

A 21. században a globalizáció és a kommunikációs technikák fejlődése miatt a világ egyre kisebbé vált, ezzel együtt a gazdasági folyamatok egyre szorosabban fonódnak össze. Ezért egyre több olyan közgazdászra van szükség, aki el tud igazodni a nemzetközi üzleti környezetben. Aki képes értelmezni a folyamatosan változó környezetet és felelősségteljes döntéseket tud hozni munkája során. A METU-n felkészítünk arra, hogy átlásd a változó világ aktuális gazdasági kérdéseit és ki tudd használni az ezekből adódó lehetőségeket.

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán
 • Szakértőként, elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként
 • nemzetközi területen tevékenykedő hazai és külföldi vállalatoknál,
 • hazai és nemzetközi gazdasági és politikai intézményeknél, szervezeteknél,
 • állami szerveknél, gazdasági és diplomáciai szervezeteknél.

Ez a mesterprogram egyrészt a nemzetközi gazdálkodási alapszak folytatása, másrészt bármelyik gazdaságtudományi képzési területhez tartozó alapszakra (pl. gazdálkodás és menedzsment, gazdálkodás és marketing) alapozva folytatható ennek keretében képzés. A képzést követően akár hazai vagy külföldi doktori program is kezdhető.


Tantervek: 

 • Nemzetközi pénzügy specializáció
 • Nemzetközi menedzsment specializáció

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

Szakértőként, elemzőként, döntés előkészítőként vagy döntéshozóként

 • nemzetközi területen tevékenykedő hazai és külföldi vállalatoknál,
 • hazai és nemzetközi gazdasági és politikai intézményeknél, szervezeteknél,
 • állami szerveknél, gazdasági és diplomáciai szervezeteknél

Haladó nemzetközi gazdaságtan, Vezetői (üzleti) gazdaságtan, Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi kereskedelem, Tárgyalástechnikák és konfliktusmenedzsment, Nemzetközi fejlődés és fejlesztés, Vállalati döntéstámogató rendszerek és módszerek, Gazdaságdiplomácia, Nemzetközi gazdasági jog, Interkulturális menedzsment és marketing

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:

 • nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető:

 • a gazdaságtudományok képzési területről:
 • gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak,
 • emberi erőforrások alapképzési szak,
 • kereskedelem és marketing alapképzési szak,
 • pénzügy és számvitel alapképzési szak,
 • turizmus-vendéglátás alapképzési szak,
 • üzleti szakoktató alapképzési szak,
 • alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak,
 • gazdaságelemzés alapképzési szak,
 • közszolgálati alapképzési szak,

Társadalomtudomány képzési területről:

 • nemzetközi tanulmányok alapképzési szak.

Továbbá figyelembe vehetők: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit;
 • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
 • szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.


„Azt mondják, ha egy pillangó Tokióban verdes a szárnyával, az néhány nap elteltével szélvihart okozhat a New York-i Central parkban. A világgazdaságban éppen így minden mindennel összefügg, a különbség csupán annyi, hogy a távol-keleti piacokon nem kell napokig várni a New York-i vagy londoni reakcióra. Az újonnan kialakult globális gazdaságban az egymásra reagáló események szinte egyidejűek.” 
Randy C. Epping 


„Yet in this global economy, no jobs are safe. High-speed Internet connections and low-cost, skilled labor overseas are an explosive combination.”

Bob Taft


 „We are moving toward a global economy. One way of approaching that is to pull the covers over your head. Another is to say: It may be more complicated - but that's the world I am going to live in, I might as well be good at it.” 
Phil Condit

 • Segítjük hallgatóinkat abban, hogy minél szélesebb nyelvismerettel és gyakorlati tapasztalattal léphessenek a munkaerő-piacra.
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek