Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kommunikáció és médiatudomány MA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Kommunikáció és médiatudomány MA Mesterképzéseink

Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha magas szinten akarod érteni a személyek közötti kommunikáció hatásmechanizmusát, az új médiumok és a digitális technológiák működését, jól kommunikálsz több nyelven is, és érdekel a kultúrák közötti kommunikáció. 

A szakról röviden

Egy jó vezetőnek a magas szintű kommunikációs tudás elengedhetetlen eszköze. A kommunikációs és médiatudományi szakembereknek pedig egyenesen kötelező. Ezért olyan áttekintő látás- és gondolkodásmódot, tudásegyüttest adunk át a képzésen, mellyel meghatározó szerepet tölthetsz be a társadalmi kommunikáció legkülönfélébb területein. Hangsúlyosan foglalkozunk a társadalmi jelenségek és a médiaesemények elemzésének módszereivel és a kultúrák közötti kommunikáció aktuális kérdéseivel. A kommunikáció és médiatudomány szakon végzettek szakmailag műveltebbek lesznek, megismerik a hálózatok tudományát, megértik új média és a személyes kommunikáció lélektani hatásait, illetve saját kommunikációjuk mélyebb megismerésével fejlesztik személyes hatékonyságukat, vezetői képességeiket.  

A mesterképzés két, egymással szorosan összefüggő részből épül fel. Az első szakaszban (1-2. félév) a hallgatók a kommunikáció- és társadalomtudomány kurrens területivel, eredményeivel ismerkednek meg, majd a 3. és 4. félévben a specializáción (Új média / Nemzetközi kommunikáció) a szakmai tudás elmélyítésére kerül sor.  


Tantervek: 

 • Nemzetközi kommunikáció
 • Új média

Nemzetközi kommunikáció - célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik legalább egy idegen nyelv magas szintű, specializált tudása, a nemzetközi és tömegkommunikáció ismeretének birtokában képesek a nemzetközi üzleti, társadalmi, politikai, kulturális kapcsolatok legkülönbözőbb területein szervező, kapcsolatépítő munkakörök ellátására. Hangsúlyt kap a kultúraközi ismeretek és interkulturális kompetenciák fejlesztése.

Új média - A képzésen olyan médiaelméleti szakemberek végeznek, akik megállják a helyüket online és elektronikus médiumok, vállalatok, médiaelemző és közvélemény-kutató cégek munkatársaként. Képesek lesznek a digitális média helyét pozicionálni és alakítani a társadalomban. Hangsúlyt kapnak a médiaelemzési technikák, a médiumok konvergenciája, a társadalmi nyilvánosság és az új technológiák kapcsolata, a médiahasználat vizsgálata.

A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.

 • multinacionális cégek kommunikációs vezetőjeként, tanácsadójaként
 • nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársként
 • kulturális és oktatási intézmények munkatársaként
 • társadalmi kommunikációban érdekelt intézmények, intézetek, tanácsadó- vállalatok munkatársaként
 • tömegtájékoztatásban, médiumoknál
 • médiakutatóként kutatóintézeteknél, kutatócégeknél
 • médiaelméleti szakemberként vállalatoknál, közigazgatási szerveknél
 • társadalmi kommunikációban érdekelt intézmények, intézetek, tanácsadó vállalatok munkatársaként
 • A médiaszabályozás elméletei 
 • Média- és kultúrakutatás; Identitás- és másságelméletek 
 • A személyközi kommunikáció hatásmechanizmusai 
 • A kommunikáció kognitív megközelítése 
 • Nemzetközi szervezetek és kapcsolatok 
 • Új média elméletek 
 • A médiaműfajok elmélete és története 
 • Médiakonvergencia és digitalizáció 
 • Multimédia és webdesign 
 • Közösségi média marketing 

a) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 • kommunikáció- és médiatudomány alapszak (BA)
 • egyetemi szintű kommunikáció szak

b) Meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető szakok:

bölcsészet tudományi és társadalomtudományi képzési területek. A jelentkezéshez legalább 30 kredittel kell rendelkezned az alábbi ismeretkörökből:

 • társadalomtudományi
 • kommunikáció- és médiatudományi ismeret.

c) Az összes többi Bologna- és nem Bologna-rendszerű főiskolai és egyetemi szakon végzett hallgatóként akkor jelentkezhetsz, ha legalább 30 kredittel rendelkezel az alábbi ismeretkörökből: 

 • a kommunikációelmélet alapjai
 • médiarendszerek, médiaszabályozás
 • a társadalomkutatás módszerei
 • társadalomtörténet
 • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvételi bizottsága elfogad.

A letölthető kredit elismerési kérelmet ITT találod.

Ők is nálunk tanítanak