Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gazdálkodási és menedzsment BSc | Budapesti Metropolitan Egyetem

Gazdálkodási és menedzsment BSc Alapképzéseink

Duális képzésben is Angolul is tanulható

Ez neked szól...

ha átlátod a folyamatokat, távlatokban gondolkodsz, imádsz szervezni és az óvodában is profizmus volt a jeled. Ha jó problémamegoldó vagy, kreatív szemléletű és kiemelkedően kommunikálsz, akkor ez a szak Neked való!

A szakról röviden

A sikernek sok összetevője van. Aki üzletemberként sikeres szeretne lenni, annak egyszerre kell átlátnia a szerteágazó folyamatokat, elemezni, szervezni és irányítani. Ehhez biztos tudás, jó vezetői képességek és kitűnő kommunikációs készség kell. Amire fel lehet készülni, arra ezen a képzésen felkészítünk: megkapod a közgazdasági alapokat, és megtanulod azt is, hogyan kell üzleti tárgyalásokat lebonyolítani, és hogyan kell a terveket hatékonyan megvalósítani. 

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Képzésünkön számos gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőséggel élhetsz:  

 • kreatív iparági esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a legjobb példákat,  
 • szimulált vállalati környezetben gyakorolhatsz, a legmodernebb üzleti informatikai támogatás mellett,  
 • versenyképes IT ismereteket szerezhetsz,  
 • angolul is tanulhatsz tantárgyakat,  
 • fakultatív programokon vehetsz részt, amelyek remek kapcsolat- és tapasztalatszerzési lehetőségeket biztosítanak,  
 • az egyetem és stratégiai partnerségeinek köszönhetően számos kapu nyílik meg előtted,  
 • hazai és nemzetközi megmérettetéseken is részt vehetsz! 
  • Például: MNB Oktatási Klub - METU Esetmegoldó Verseny

A képzésünk során megtanítunk az üzleti gondolkodásra, versenyképes informatikai ismereteket szerezhetsz, a nemzetközi lehetőségeknek köszönhetően fejlesztheted nyelvtudásodat. A képzés első 3 félévében az alapozás mellett már megismerketdhetsz menedzsment és üzleti tárgyakkal, amelyet tovább bővíthetsz az érdeklődésednek megfelelő specializációs tárgyakkal, végül a megszerzett tudásodat a szakmai gyakorlat keretében (7. félév) vállalati környezetben tesztelheted. 

Tantervek:

 • E-business menedzsment 
 • Kis- és középvállalkozási 
 • Logisztika
 • Financial Management (angol nyelven)
 • Global Marketing (angol nyelven)
 • International Business (angol nyelven) 


 • Az e-business menedzsment specializáció célja, hogy megismerd a terület összefüggéseit, amivel piacképessé és versenyképessé válhatsz a munkaerőpiacon. A specializáción megtanulhatod az e-business üzleti filozófiáját, folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel készítünk fel a szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására. 
   

 • kis- és középvállalkozási (KKV) specializáción az általános gazdálkodási ismereteken felül olyan ismeretanyagot kapsz, amellyel képessé válsz a kis- és középvállalkozások hatékony menedzselésére: a vállalkozás indítására és hatékony működtetésére, az erőforrások biztosítására, megfelelő kihasználására, pályázatok és egyéb finanszírozási lehetőségek menedzsmentjére. Elsajátíthatod a kisvállalati marketing alapjait, azokat a fogásokat, amellyel eljuttathatod a vállalkozásod  "az üzleti mennyországba”. (Wolf Gábor) 
   

 • logisztika specializáción olyan átfogó szemléletű szakembereket képzünk, akik integrált logisztikai ismereteikkel képesek vállalati logisztikai folyamatok operatív tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére. Az utóbbi évek tapasztalatai bebizonyították, hogy jelentős igény van a munkaerőpiacon a logisztikai szakemberek iránt, akik az elméleti tudás mellett gyakorlatorientált gondolkodásmódot képviselnek.


 • A Financial Management angol nyelvű specializáció alapos ismereteket nyújt a különböző ágazatokban működő hazai és multinacionális vállalatok irányításairól. Megismered a pénzügyi szolgáltatások típusait és jellemzőit, valamint a pénzügyi tervezési feladatok vállalati környezetben történő ellátását. További kiegészítő ismeretkör, mint például a kockázatkezelés, szintén a program részét képezi, mely segít az üzleti és pénzügyi kérdések bizonytalanságainak kezelésében.


 • A Global Marketing angol nyelvű specializáció célja, hogy megismerd a globális marketing elméletét és gyakorlatát. A kurzus a nemzetközi környezetet vizsgálja, a marketing gazdasági, társadalmi és technológiai aspektusaival együtt. A digitális marketinggyakorlatok alapjait tárja fel, amelyek egyre fontosabbá válnak az internet nyújtotta különféle üzleti alkalmazások révén. Nemeztközi üzleti kultúrát és projektmenedzsment-ismereteket is elsajátíthastz, hogy felkészülj a nemzetközi munkakörnyezetre.


 • Az International Business angol nyelvű specializáción megismerhetik a hallgatók a nemzetközi üzleti koncepciókat, eszközöket és alkalmazásokat, így képessé válnak megérteni a globalizációval és a geopolitikával kapcsolatos nemzetközi üzleti folyamatokat, a globális üzleti életet, beleértve a kereskedelmi elméleteket, a globalizációt, a politikai és gazdasági rendszereket, az etikát és a nemzetközi jogot. Továbbá megtanulják elemezni és értékelni azt a számos módot és módszert, amellyel a vállalkozások részt vehetnek a nemzetközi piacokon. 


A specializációk megfelelő jelentkezőszám esetén indulnak. Ezen specializációk indítását az Egyetem nem garantálja.


 • menedzserként kis- és középvállalkozásokban
 • logisztikai szakemberként
 • szakértőként, menedzserként e-business területen
 • nemzetközi vállalatoknál, különösen az angol nyelvű képzésen résztvevők esetében
 • startup cégeknél
 • Vállalatgazdaságtan: A hallgatók értelmezik a vállalatok céljait, környezetét, érintettjeit, szervezeti jogi formáit, az együttműködés fajtáit, illetve a vállalkozások gazdasági-társadalmi feltételrendszerét, továbbá megértik, hogyan működik egy vállalat.

 • Üzleti informatika: A hallgatók a kurzus elvégzése után képesek lesznek az Excel táblázatkezelő program, illetve a különböző web 2.0 alkalmazások haladó szintű alkalmazásával gazdasági, üzleti problémák megoldására. A kurzus során konkrét, gyakorlati feladatok, problémák megoldásához sajátítanak el technológiákat.

 • Vezetés és szervezés: A hallgatók képessé válnak arra, hogy a legmegfelelőbb vezetési módszereket válasszák ki a különböző szervezeti kultúrával rendelkező, a vállalkozási méret, a piaci környezet, a vállalkozási életgörbe különböző szakaszaiban lévő vállalkozások esetében.

 • Emberi erőforrás gazdálkodás: A hallgatók megismerik a stratégiai erőforrás gazdálkodás, illetve a humán erőforrás fejlesztés jelentőségét a vállalkozások versenyképességének biztosítása érdekében. Esettanulmányok (HAY munkakör-értékelési projekt, TQM szervezetfejlesztési projekt, életpálya modellek) megoldásán keresztül képessé válnak az alapvető módszertani eszközök alkalmazására.

 • Vállalati pénzügyek: A hallgatók megismerhetik a vállalkozások pénzügyi céljait és a célok eléréshez szükséges pénzügyi eszközöket, mellyel párhuzamosan képessé válnak a beruházási és finanszírozási döntések meghozatalára.
   
 • Számvitel: A hallgatók megismerik, hogy a vállalkozások élete során leggyakrabban előforduló gazdasági események milyen hatással vannak a vállalkozás eredményére, illetve képessé válnak a beszámoló összeállítására, az abban foglalt adatok értékelésére.

 • Stratégiai tervezés: A hallgatók megismerhetik az üzleti életben nélkülözhetetlen stratégiai gondolkodásmód jellemzőit, a stratégiaalkotás és végrehajtás alapelveit és módszereit.

 • Projektmenedzsment: A kurzus felkészíti a hallgatókat, hogyan lehet sikeresen megtervezni és lebonyolítani a különböző projekteket, hogyan kell együttműködni a cél elérése érdekében egy projektcsapatban. A hallgatók hétről hétre esettanulmányok megoldásán keresztül sajátítják el a főbb készségeket.

 • ERP rendszerek: A tárgy betekintést nyújt, hogyan lehet egy integrált vállalatirányítási informatikai rendszert (SAP) felhasználni az üzleti folyamatok támogatására. A professzionális vállalati döntések előkészítéséhez használatos szimulációs szoftverekkel is megismerkednek a hallgatók. Emellett lehetőséget biztosítunk a hivatalos SAP-tanúsítványt nyújtó, ún. SAP BO 9.3 segédtanácsadó (SAP Certified Application Associate Consultant - SAP Business One Release 9.3) vizsgára való felkészüléshez.

 • Bevezetés az e-businessbe: A hallgatók elsajátítják mindazt a tudásanyagot, amelynek segítségével komplex rálátásuk nyílik az elektronikus kereskedelem üzleti és technológiai folyamataira, valamint megismerik egy e-business üzleti vállalkozás üzleti tevékenységének minden jelentősebb fejezetét, amely alapján el tudják készíteni a saját e-üzletük üzleti tervét.

 • Üzleti prezentáció: A hallgatók megismerik a hatékony prezentációk összeállításának legújabb eszköztárát, illetve olyan kompetenciákat ad a kurzus, amely hozzásegíti az előadókat a magas színvonalú prezentációk elkészítéséhez, valamint a prezentáció céljának az eléréséhez.
Ők is nálunk tanítanak
Partnerek