Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Fotográfia BA | Budapesti Metropolitan Egyetem

Fotográfia BA Alapképzéseink

Ez neked szól...

ha érdeklődsz a vizuális kommunikáció iránt, és a kamerád segítségével szeretnéd megmutatni a világot olyannak, amilyennek Te látod. Ha fejlett a kritikai érzéked, szeretsz csapatban dolgozni, a szemed mindig a témát és a képet keresi, akkor itt a helyed!

A szakról röviden

A fotográfia képes arra, hogy egyidejűleg legyen a tényszerűség, a reális képzelet, a fikció és az álomvilág megteremtője.

A tanterv kialakításában és a tantárgyfelelősök, valamint a tárgyak oktatóinak kiválasztásában a fotográfia műfajait és általában a hazai művészeti ipar dinamikus fejlődésének fő irányvonalait vette figyelembe az Egyetem. Az oktatói gárda kiemelkedő életművel rendelkező fotográfusainak sorát tudományos fokozattal és szakmai elismertséggel rendelkező fotográfusokkal, alkotókkal, teoretikusokkal egészítette ki, akik a szakmai alapokat már birtokló hallgatókat naprakész, sőt jövőbemutató tudással és készségekkel gazdagítják a legfontosabb (kimeneti) tárgyak keretében.

Az oktatásban részt vevő alkotók, tervezők és elméleti szakemberek eddigi alkotói és tudományos-fejlesztési tevékenysége összhangban van a fotográfia szak gyakorlatorientált szemléletmódjával. Már az alapszakunkon gyakorlatilag összefonódik az alkotás és a kutatás az ismeretátadási folyamatokkal.

A fotográfia alapszak olyan kreatívipari, külső partnerekkel folytatott gyümölcsöző együttműködési projekteket és olyan fotóművészeti és tudományos sikereket tud maga mögött, mely a fenti állítást méltán igazolja. 

Galéria

Gyakorlati lehetőségek az oktatás folyamán

Workshopok: 

Az Egyetem a fotográfia szakkal együttműködve szervez a hallgatóknak workshopokat, előadásokat. Korábbi években a METU vendége volt többek közt Sylvia Plachy valamint Robert Pledge, akinek háromnapos workshopot szervezett az Egyetem, hogy tudását, tapasztalatait megossza a hallgatókkal, kollégákkal, szakemberekkel. 

Az elmúlt években Biró Eszter tartott előadást a “Női tekintet kialakulásáról a fotográfiában 1840-1940 között” címmel. Vendégelőadók voltak többek között Jindrich Streit és Benkő Imre, akiknek nyilvános előadásain a megjelentek betekintést nyerhettek a dokumentarista fotográfia műhelytitkaiba a két alkotó életén és munkásságán keresztül, továbbá személyesen megismerhetővé vált a képeiken szereplők története és a kor, az ex-szocialista kelet-európai országok abszurd és groteszk képi világa, feketén-fehéren. 

A METU-nak szoros szakmai együttműködése van a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központtal, ahol az Egyetem rendszeresen tárlatvezetéseket tart, közös előadásokat szervez, továbbá az Egyetem tanárai kiállítást tartanak, továbbá előadnak, konferenciákat szerveznek, zsűriznek. 
 

Felszereltség: 

Az elmúlt években a METU beruházásai nyomán a fotográfia szak a kortárs művészeti oktatás egyik legjobban felszerelt intézményévé vált. Az elméleti tudás mellett eszközparkja és infrastrukturális felételei révén magas színvonalú gyakorlati oktatási hely.   

Mivel a fotográfia a fény által közvetített képi információk rögzítése technikai eszközök (fényképezőgép, fényérzékeny anyag stb.) segítségével történik, így a fotográfiai műfajokban való gondolkodást csakis a technika pontos és minél szélesebb körű ismerete teszi lehetővé. A fotográfia szak BA képzése az archaikus képalkotó eljárásoktól a kortárs professzionális digitális képalkotó eljárásokig, számtalan technológiai eszköz használatával ismerteti meg a hallgatókat.   

A fotográfia alapképzési szak jelenleg 100 nappali tagozatos hallgató napi szintű műteremi munkájának, valamint analóg és digitális labor feladatainak kiszolgálását végzi. A szak elméleti és gyakorlati oktatási színterei az egyetem 4900 négyzetméteres Rózsa utcai kampuszán találhatóak. 

Mit tanulhatsz nálunk?

 • a fotográfia vizuális formanyelvét, annak analóg- és digitális technikai eszköztárát
 • gondolataidat munkáidon keresztül kifejezni
 • változatos technikákat és technológiai újdonságokat
 • kritikus szemléletet
 • önálló és csapatmunkát
 • olyan tudásanyagot, amellyel bekapcsolódhatsz a hazai és nemzetközi művészeti világba

Az első év fókuszában:

 • a technikai tudásod elmélyítése, az eszköz és szoftverismeret áll, elsősorban a műtermi fényképezés, az analóg technikák, a képben való gondolkodás elsajátításán keresztül

A második év:

 • a művészeti gondolkodásmód, a vizuális nyelv és a kompozíciós ismeretek kialakításáról, de mindenekfelett az egyéni kreatív készségek feltárásáról szól

A harmadik évben:

 • éles helyzetben, a kreatív ipar, a művészeti színtér valós szereplőivel együttműködésben komplex feladatokat, önálló projekteket tervezhetsz és kivitelezhetsz


Tantervek:

Kreatív fotográfia 

 • A Kreatív fotográfia specializáció célja a széleskörű autonóm alkotásra és alkalmazott gyakorlati munkavégzésre egyaránt alkalmas szakemberek képzése, akik a fotográfia sajátos formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések elméleti, művészeti és kreatívipari aspektusainak figyelembevételével. 

 • A képzés elősegíti a hallgatók esztétikai és konceptuális képességeinek kibontakozását, valamint a fotográfia műfaji különbségeinek megértését, értő használatát. Alkalmazott gyakorlati feladataik során megismerkednek a fotóriporteri, valamint a divatfotográfusi munkafolyamatokkal. A hallgatók képessé vállnak összehangolni a technológia újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseikkel. A megszerzett interdiszciplináris tudás lehetővé teszi a végzettek számára, hogy az integrált vizuális csatornákon keresztül és a modern képalkotási módszerek megismerésén át munkájukkal hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúra társadalmi kiteljesítésében. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak lesznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

 • A diplomában szereplő végzettség megnevezése: fotográfus tervező  

 

A specializáció megfelelő létszám (minimum 7, maximum 28 fő) esetén indul el. 

MIUTÁN VÉGEZTÉL NÁLUNK, elhelyezkedhetsz:

 • fotográfusi munkakörökben a fotográfia és a vizuális média különböző szakterületein
 • önálló alkotóként és/vagy saját vállalkozásban
 • szerkesztőségekben
 • fotóriporterként, divatfotósként
 • fotográfiai tervezési ismeretek (alkotói, konceptuális, portré, dokumentarista, kísérleti, riport, divatfotográfia) 
 • kreatív tervezés 
 • stúdiógyakorlat 
 • fotográfia történet 
 • fotótechnika 
 • művészeti interpretáció 
 • filozófiai, kortárs vizuális kommunikáció 
 • médiumismeret; riportfotográfiai műfajok 

„Az alapok elsajátítása mellett megtanítottak fotós szemmel gondolkodni, ami hozzájárult ahhoz, hogy rátaláljak a saját látásmódomra. Remek kapcsolatokat lehet kiépíteni mind a szaktársakkal, mind a tanárokkal, amelyek sokat segítenek az elhelyezkedésben.”
VARGA DZSENIFER végzett hallgatónk

„Nem tankönyvből magyarázták el a tanáraink, hogyan kellene fotóznunk, hanem megmutatták azt a terepen, így olyan praktikákat is sikerült elsajátítanunk, amelyet az iskola falain belül lehetetlen lenne.”
BÉRES MÁRTON végzett hallgatónk

„Tulajdonképpen majdnem a nulláról építettek fel a tanáraim, meghagyva a gondolkodás szabadságát - sőt: elvárva azt!”
SOMORJAI BALÁZS végzett hallgatónk

2021-ben Youngart-Porsche-METU Kortárs Képzőművészeti Pályázat nyertese Benedek Róza. 

2019-ben a METU fotográfia alapképzése meghívást nyert a Visa pour L’images fesztiválra Perpignan-ba, amely a világon először tömöríti a riportfotográfiát oktató egyetemeket. A fesztiválra olyan partnereket hívtak meg, mint a Hannover Hochschule; Media, information and design in Germany; Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya in Barcelona. 

A METU fotográfia alapszakos aktív és régebbi  hallgatói rendszeresen díjazottak a Magyar Sajtófotó Pályázaton. Többek közt 2021-ben Ladjánszki Máté, Huszár Dávid, Béres Márton (Szalay díj), valamint Somorjai Balázs Budapest Fotográfiai Ösztöndíjat Erről, valamint az alapképzési szakhoz kötődő további sikerekről a következő linkeken lehet bővebben olvasni: 


ART MARKET BUDAPEST Hasenfratz Ora Budapest a fiatal tehetségekért program különdíj;

HELLODESIGN TALENT AWARD Kiss Richárd, Novák Márton, I.díj;

OMDK 2017 Szabó Zsófia: I.díj;

35. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT 

 • Kaszás Tamás: művészeti sorozat I.díj; 
 • Szekeres Máté: André Kertész Nagydíj; 
 • Markoszov Szergej: Escher Károly-díj; 
 • Varga Dzsenifer: Természet és tudomány III.díj, 
 • Somorjai Balázs: Mindennapi élet III.díj, 
 • Forgács Zsuzsanna: Emberábrázolás-portré II.díj; 

37. MAGYAR SAJTÓFOTÓ PÁLYÁZAT 

 • Ladjánszki Máté: Emberábrázolás-portré sorozat II.díj, 
 • Varga Dzsenifer: Sport sorozat II.díj

HIRLING BÁLINT Image Tellers
RUZSOVICS DORINA divany.hu
MERÉSZ MÁRTON 168 óra
CSÓTI REBEKA 24.hu
KASZÁS TAMÁS index.hu
SÓKI TAMÁS index.hu
SZOVÁTHY KINGA index.hu

Ők is nálunk tanítanak
Partnerek